Nade Kinki

2011年度近畿地区春季中学・高校ディベート交流大会の試合結果を公開致します

2012年3月25日(日)に開催されました2011年度近畿地区春季中学・高校ディベート交流大会の試合結果を公開致します。

中学校の部

第1試合

肯定側否定側
学校名奈良学園登美ケ丘中学校京都教育大学附属桃山中学校
得票30
コミュニケーション点3131
肯定側否定側
学校名京都橘中学校関西創価中学校
得票21
コミュニケーション点3236
肯定側否定側
学校名大阪桐蔭中学校徳島文理中学校
得票12
コミュニケーション点2828
肯定側否定側
学校名明星中学校灘中学校
得票03
コミュニケーション点3025

第2試合

肯定側否定側
学校名京都橘中学校奈良学園登美ケ丘中学校
得票03
コミュニケーション点3232
肯定側否定側
学校名関西創価中学校京都教育大学附属桃山中学校
得票03
コミュニケーション点3332
肯定側否定側
学校名明星中学校大阪桐蔭中学校
得票30
コミュニケーション点3226
肯定側否定側
学校名灘中学校徳島文理中学校
得票21
コミュニケーション点2728

第3試合

肯定側否定側
学校名奈良学園登美ケ丘中学校関西創価中学校
得票21
コミュニケーション点3032
肯定側否定側
学校名京都教育大学附属桃山中学校京都橘中学校
得票21
コミュニケーション点2929
肯定側否定側
学校名大阪桐蔭中学校灘中学校
得票12
コミュニケーション点3031
肯定側否定側
学校名徳島文理中学校明星中学校
得票12
コミュニケーション点2734

第4試合

肯定側否定側
学校名奈良学園登美ケ丘中学校灘中学校
得票12
コミュニケーション点4744
肯定側否定側
学校名明星中学校京都教育大学附属桃山中学校
得票21
コミュニケーション点4748

高校の部

第1試合

肯定側否定側
学校名高岡第一高等学校洛南高等学校
得票03
コミュニケーション点3132
肯定側否定側
学校名明星高等学校膳所高等学校
得票30
コミュニケーション点3932
肯定側否定側
学校名奈良学園登美ケ丘高等学校灘高等学校
得票03
コミュニケーション点3233

第2試合

肯定側否定側
学校名徳島文理高等学校大阪桐蔭高等学校
得票03
コミュニケーション点2932
肯定側否定側
学校名仁川学院高等学校高岡第一高等学校
得票03
コミュニケーション点2116
肯定側否定側
学校名洛南高等学校明星高等学校
得票30
コミュニケーション点3539

第3試合

肯定側否定側
学校名膳所高等学校奈良学園登美ケ丘高等学校
得票12
コミュニケーション点3534
肯定側否定側
学校名灘高等学校徳島文理高等学校
得票21
コミュニケーション点4034
肯定側否定側
学校名大阪桐蔭高等学校仁川学院高等学校
得票30
コミュニケーション点3625

第4試合

肯定側否定側
学校名大阪桐蔭高等学校奈良学園登美ケ丘高等学校
得票30
コミュニケーション点3338
肯定側否定側
学校名洛南高等学校高岡第一高等学校
得票30
コミュニケーション点3831
肯定側否定側
学校名灘高等学校明星高等学校
得票30
コミュニケーション点3336

順位と表彰者

中学校の部

1位.灘中学校
2位.奈良学園登美ケ丘中学校
3位.明星中学校
ベストディベーター賞. 本荘友毅 さん(明星中学校)

高校の部

1位.洛南高等学校
2位.大阪桐蔭高等学校
3位.灘高等学校
ベストディベーター賞. 太田凌生 さん(明星高等学校)

*掲載には注意を期しておりますが、誤りなどございました場合、お手数ではございますがお問い合わせフォームよりご連絡いただけましたら幸いです。