Nade Kinki

2012年度近畿地区冬季中学・高校ディベート交流大会の試合結果

2012年12月16日(日)に開催されました2012年度近畿地区冬季中学・高校ディベート交流大会の試合結果を公開致します。

グループリーグ

第1試合

中学の部

肯定側否定側
学校名奈良学園登美ヶ丘中学校
関西創価中学校
得票03
コミュニケーション点5045
肯定側否定側
学校名京都橘中学校
灘中学校
得票12
コミュニケーション点4442
肯定側否定側
学校名京都教育大学附属桃山中学校
大阪桐蔭中学校
得票30
コミュニケーション点4842

高校の部

肯定側否定側
学校名東山高等学校
福井県立若狭高等学校
得票21
コミュニケーション点4742
肯定側否定側
学校名滋賀県立膳所高等学校
明星高等学校
得票03
コミュニケーション点4441
肯定側否定側
学校名岡山白陵高等学校
奈良学園登美ヶ丘高等学校
得票12
コミュニケーション点4847
肯定側否定側
学校名高岡第一高等学校
兵庫県立西宮南高等学校
得票21
コミュニケーション点4341

第2試合

中学の部

肯定側否定側
学校名岡山白陵中学校
奈良学園登美ヶ丘中学校
得票21
コミュニケーション点5046
肯定側否定側
学校名関西創価中学校
京都橘中学校
得票30
コミュニケーション点4847

高校の部

肯定側否定側
学校名岡山県立岡山操山高等学校
聖マリア女学院高等学校
得票30
コミュニケーション点5042
肯定側否定側
学校名洛南高等学校
滋賀県立膳所高等学校
得票30
コミュニケーション点5145
肯定側否定側
学校名明星高等学校
関西創価高等学校
得票12
コミュニケーション点4546
肯定側否定側
学校名福井県立若狭高等学校
大阪桐蔭高等学校
得票12
コミュニケーション点4453
肯定側否定側
学校名灘高等学校
岡山白陵高等学校
得票12
コミュニケーション点4549

第3試合

中学の部

肯定側否定側
学校名灘中学校
京都教育大学附属桃山中学校
得票30
コミュニケーション点4654
肯定側否定側
学校名大阪桐蔭中学校
岡山白陵中学校
得票03
コミュニケーション点4048

高校の部

肯定側否定側
学校名奈良学園登美ヶ丘高等学校
高岡第一高等学校
得票21
コミュニケーション点4942
肯定側否定側
学校名兵庫県立西宮南高等学校
岡山県立岡山操山高等学校
得票30
コミュニケーション点4052
肯定側否定側
学校名聖マリア女学院高等学校
洛南高等学校
得票12
コミュニケーション点4949
肯定側否定側
学校名大阪桐蔭高等学校
灘高等学校
得票21
コミュニケーション点5045
肯定側否定側
学校名関西創価高等学校
東山高等学校
得票30
コミュニケーション点4942

第4試合

中学の部

肯定側否定側
学校名京都橘中学校
関西創価中学校
得票03
コミュニケーション点4450
肯定側否定側
学校名岡山白陵中学校
奈良学園登美ヶ丘中学校
得票12
コミュニケーション点5150
肯定側否定側
学校名京都教育大学附属桃山中学校
灘中学校
得票12
コミュニケーション点5049

高校の部

肯定側否定側
学校名洛南高等学校
東山高等学校
得票21
コミュニケーション点5247
肯定側否定側
学校名高岡第一高等学校
関西創価高等学校
得票03
コミュニケーション点3543
肯定側否定側
学校名岡山白陵高等学校
大阪桐蔭高等学校
得票21
コミュニケーション点5154
肯定側否定側
学校名岡山県立岡山操山高等学校
奈良学園登美ヶ丘高等学校
得票21
コミュニケーション点4949
肯定側否定側
学校名明星高等学校
兵庫県立西宮南高等学校
得票21
コミュニケーション点4542

表彰

中学の部

  • 1.関西創価中学校
  • 2.灘中学校
  • 3.岡山白陵中学校

高校の部

  • 1.関西創価高等学校
  • 2.洛南高等学校
  • 3.明星高等学校