Nade Kinki

2021年近畿支部春季ディベート大会結果発表

2021年3月28日(日)に開催されました2021年近畿地区春季ディベート交流大会の試合結果を公開いたします。


第1試合(中学の部)

肯定側否定側
学校名関西創価中学校A開成中学校A
得票01
コミュニケーション点1618
肯定側否定側
学校名名古屋中学校関西創価中学校B
得票10
コミュニケーション点1514
肯定側否定側
学校名開成中学校B灘中学校
得票10
コミュニケーション点1514
肯定側否定側
学校名奈良学園登美ヶ丘中学校洛南高等学校附属中学校
得票10
コミュニケーション点1815


第1試合(高校の部)

肯定側否定側
学校名岡山県立岡山大安寺中等教育学校関西創価高等学校A
得票01
コミュニケーション点1312
肯定側否定側
学校名滋賀県立膳所高等学校灘高等学校
得票01
コミュニケーション点1416

第2試合(中学の部)

肯定側否定側
学校名開成中学校A名古屋中学校
得票10
コミュニケーション点1815
肯定側否定側
学校名関西創価中学校B開成中学校B
得票01
コミュニケーション点1215
肯定側否定側
学校名灘中学校奈良学園登美ヶ丘中学校
得票10
コミュニケーション点1515
肯定側否定側
学校名洛南高等学校附属中学校関西創価中学校A
得票10
コミュニケーション点1515

第2試合(高校の部)

肯定側否定側
学校名関西創価高等学校B岡山県立岡山大安寺中等教育学校
得票01
コミュニケーション点1616

第3試合(中学の部)

肯定側否定側
学校名関西創価中学校A開成中学校B
得票10
コミュニケーション点1616
肯定側否定側
学校名開成中学校A灘中学校
得票10
コミュニケーション点1515
肯定側否定側
学校名名古屋中学校奈良学園登美ヶ丘中学校
得票01
コミュニケーション点1616
肯定側否定側
学校名関西創価中学校B洛南高等学校附属中学校
得票10
コミュニケーション点1515

第3試合(高校の部)

肯定側否定側
学校名灘高等学校関西創価高等学校B
得票01
コミュニケーション点1515
肯定側否定側
学校名関西創価高等学校A滋賀県立膳所高等学校
得票10
コミュニケーション点1716

3位決定戦(中学の部)

肯定側否定側
学校名関西創価中学校A開成中学校B
得票01
コミュニケーション点1719

3位決定戦(高校の部)

肯定側否定側
学校名岡山県立岡山大安寺中等教育学校灘高等学校
得票01
コミュニケーション点1516

決勝(中学の部)

肯定側否定側
学校名開成中学校A奈良学園登美ヶ丘中学校
得票30
コミュニケーション点5447

決勝(高校の部)

肯定側否定側
学校名関西創価高等学校A関西創価高等学校B
得票12
コミュニケーション点4953

以上の試合結果に基づき、順位は以下のようになります。

<中学の部>
優勝
開成中学校A
準優勝
奈良学園登美ヶ丘中学校
第3位
開成中学校B
—————————
関西創価中学校A
名古屋中学校
洛南高等学校附属中学校
灘中学校
関西創価中学校B

<高校の部>
優勝
関西創価高等学校B
準優勝
関西創価高等学校A
第3位
灘高等学校
—————————
岡山県立岡山大安寺中等教育学校
滋賀県立膳所高等学校