Nade Kinki

2023年近畿支部春季交流試合結果発表

2023年近畿支部春季交流試合結果発表

3/26に行われました2023年近畿支部春季交流試合の試合結果及び決定した順位を発表いたします。

以下が試合結果です。

中学の部第1試合

肯定側否定側
学校名開成中学校関西創価中学校B
得票12
コミュニケーション点3229
肯定側否定側
学校名京都教育大学附属桃山中学校関西創価中学校A
得票12
コミュニケーション点3130

高校の部第1試合

肯定側否定側
学校名関西創価高等学校A洛南高等学校
得票12
コミュニケーション点3130
肯定側否定側
学校名奈良学園登美ヶ丘高等学校灘高等学校B
得票30
コミュニケーション点310


中学の部第2試合

肯定側否定側
学校名奈良学園登美ヶ丘中学校開成中学校
得票03
コミュニケーション点3234
肯定側否定側
学校名洛南高等学校附属中学校関西創価中学校A
得票12
コミュニケーション点3028

高校の部第2試合

肯定側否定側
学校名灘高等学校A関西創価高等学校A
得票03
コミュニケーション点3234
肯定側否定側
学校名灘高等学校B関西創価高等学校B
得票21
コミュニケーション点2935

中学の部第3試合

肯定側否定側
学校名洛南高等学校附属中学校奈良学園登美ヶ丘中学校
得票21
コミュニケーション点3033
肯定側否定側
学校名関西創価中学校A開成中学校
得票03
コミュニケーション点2935

高校の部第3試合

肯定側否定側
学校名関西創価高等学校B灘高等学校A
得票30
コミュニケーション点3430
肯定側否定側
学校名関西創価高等学校A灘高等学校B
得票30
コミュニケーション点3330

中学の部第4試合

肯定側否定側
学校名関西創価中学校B洛南高等学校附属中学校
得票12
コミュニケーション点3029
肯定側否定側
学校名京都教育大学附属桃山中学校奈良学園登美ヶ丘中学校
得票12
コミュニケーション点3334

高校の部第4試合

肯定側否定側
学校名洛南高等学校関西創価高等学校B
得票21
コミュニケーション点3132
肯定側否定側
学校名灘高等学校A奈良学園登美ヶ丘高等学校
得票03
コミュニケーション点3032

中学の部第5試合

肯定側否定側
学校名関西創価中学校B京都教育大学附属桃山中学校
得票21
コミュニケーション点3133

高校の部第5試合

肯定側否定側
学校名洛南高等学校奈良学園登美ヶ丘高等学校
得票30
コミュニケーション点3132


以上の試合結果に基づき、順位は以下のようになります。
なお高校の部第1試合D会場の試合につきましては、奈良学園登美ヶ丘高等学校の不戦勝となり
コミュニケーション点は今大会の高校の部平均値を計上しています(31点)

中学の部
1位開成中学校
2位関西創価中学校B
3位洛南高等学校附属中学校
4位関西創価中学校A
5位奈良学園登美ヶ丘中学校
6位京都教育大学附属桃山中学校

高校の部
1位洛南高等学校
2位関西創価高等学校A
3位奈良学園登美ヶ丘高等学校
4位関西創価高等学校B
5位灘高等学校B
6位灘高等学校A