Nade Kinki

近畿地区秋季ディベート交流大会 試合結果

2017年11月12日(日)に開催されました近畿地区秋季ディベート交流大会の試合結果を公開いたします。

第1試合

中学校の部

肯定側否定側
学校名関西創価中学校
奈良登美中
得票02
コミュニケーション点3132
肯定側否定側
学校名明星中学校
洛南高等学校附属中学校
得票20
コミュニケーション点3024

高等学校の部

肯定側否定側
学校名奈良登美高明星高等学校
得票11
コミュニケーション点3630
肯定側否定側
学校名関西創価高等学校
滋賀県立膳所高等学校
得票02
コミュニケーション点2730

第2試合

中学校の部

肯定側否定側
学校名奈良登美中明星中学校
得票20
コミュニケーション点3128
肯定側否定側
学校名洛南高等学校附属中学校
灘中学校
得票02
コミュニケーション点2730

高等学校の部

肯定側否定側
学校名滋賀県立膳所高等学校
洛南高等学校
得票20
コミュニケーション点3534
肯定側否定側
学校名明星高等学校
関西創価高等学校
得票02
コミュニケーション点2534

第3試合

中学校の部

肯定側否定側
学校名洛南高等学校附属中学校
関西創価中学校
得票02
コミュニケーション点3030
肯定側否定側
学校名明星中学校
灘中学校
得票02
コミュニケーション点2830

高等学校の部

肯定側否定側
学校名関西創価高等学校
洛南高等学校
得票02
コミュニケーション点3232
肯定側否定側
学校名滋賀県立膳所高等学校
奈良登美高
得票20
コミュニケーション点3432

第4試合

中学校の部

肯定側否定側
学校名奈良学園登美ヶ丘中学校
洛南高等学校附属中学校
得票20
コミュニケーション点3024
肯定側否定側
学校名灘中学校
関西創価中学校
得票20
コミュニケーション点3030

高等学校の部

肯定側否定側
学校名明星高等学校
滋賀県立膳所高等学校
得票02
コミュニケーション点2334
肯定側否定側
学校名洛南高等学校
奈良登美高
得票20
コミュニケーション点3431