Nade Kinki

試合結果カテゴリーのアーカイブ

2015年近畿地区春季中学・高校ディベート交流大会 試合結果

2015年3月22日(日)に開催されました2015年度近畿地区春季中学・高校ディベート交流大会の試合結果を公開いたします。

第1試合

中学校の部

肯定側否定側
学校名関西創価中学校
洛南高等学校附属中学校
得票30
コミュニケーション点6249
肯定側否定側
学校名神戸女学院中学部
灘中学校
得票03
コミュニケーション点4147
肯定側否定側
学校名奈良学園登美ヶ丘中学校
京都教育大学附属桃山中学校
得票30
コミュニケーション点5042

高等学校の部

肯定側否定側
学校名高浜中学校・金城学院中学校
洛南高等学校
得票12
コミュニケーション点5047
肯定側否定側
学校名関西創価高等学校
京都女子高等学校
得票30
コミュニケーション点5433
肯定側否定側
学校名京都橘高等学校
滋賀県立膳所高等学校
得票03
コミュニケーション点3950
肯定側否定側
学校名明星高等学校
神戸女学院高等学部
得票03
コミュニケーション点4248
肯定側否定側
学校名灘高等学校
奈良学園登美ヶ丘高等学校
得票03
コミュニケーション点4354

第2試合

中学校の部

肯定側否定側
学校名洛南高等学校附属中学校
神戸女学院中学部
得票30
コミュニケーション点4641
肯定側否定側
学校名灘中学校
奈良学園登美ヶ丘中学校
得票30
コミュニケーション点4647
肯定側否定側
学校名京都教育大学附属桃山中学校
明星中学校
得票30
コミュニケーション点4238

高等学校の部

肯定側否定側
学校名洛南高等学校
関西創価高等学校
得票12
コミュニケーション点4252
肯定側否定側
学校名京都女子高等学校
京都橘高等学校
得票03
コミュニケーション点4245
肯定側否定側
学校名滋賀県立膳所高等学校
明星高等学校
得票30
コミュニケーション点5349
肯定側否定側
学校名神戸女学院高等学部
灘高等学校
得票30
コミュニケーション点5043
肯定側否定側
学校名奈良学園登美ヶ丘高等学校
富山第一高等学校
得票21
コミュニケーション点5448

第3試合

中学校の部

肯定側否定側
学校名関西創価中学校
神戸女学院中学部
得票30
コミュニケーション点5129
肯定側否定側
学校名洛南高等学校附属中学校
灘中学校
得票12
コミュニケーション点4647
肯定側否定側
学校名明星中学校
奈良学園登美ヶ丘中学校
得票21
コミュニケーション点4349

高等学校の部

肯定側否定側
学校名高浜中学校・金城学院中学校
関西創価高等学校
得票21
コミュニケーション点4948
肯定側否定側
学校名洛南高等学校
京都女子高等学校
得票30
コミュニケーション点4841
肯定側否定側
学校名京都橘高等学校
奈良学園登美ヶ丘高等学校
得票03
コミュニケーション点4263
肯定側否定側
学校名滋賀県立膳所高等学校
神戸女学院高等学部
得票12
コミュニケーション点4451
肯定側否定側
学校名灘高等学校
富山第一高等学校
得票03
コミュニケーション点4054

第4試合

中学校の部

肯定側否定側
学校名明星中学校
関西創価中学校
得票12
コミュニケーション点3846
肯定側否定側
学校名京都教育大学附属桃山中学校
灘中学校
得票03
コミュニケーション点4946

高等学校の部

肯定側否定側
学校名富山第一高等学校
高浜中学校・金城学院中学校
得票21
コミュニケーション点4750
肯定側否定側
学校名明星高等学校
洛南高等学校
得票21
コミュニケーション点4546

順位

・中学校の部

 1. 関西創価中学校
 2. 灘中学校
 3. 奈良学園登美ヶ丘中学校
 4. 洛南高等学校附属中学校
 5. 京都教育大学附属桃山中学校
 6. 明星中学校
 7. 神戸女学院中学部

・高等学校の部

 1. 奈良学園登美ヶ丘高等学校
 2. 神戸女学院高等学部
 3. 滋賀県立膳所高等学校
 4. 関西創価高等学校
 5. 富山第一高等学校
 6. 洛南高等学校
 7. 高浜中学校・金城学院中学校
 8. 京都橘高等学校
 9. 明星高等学校
 10. 灘高等学校
 11. 京都女子高等学校

2014年度近畿地区冬季中学・高校ディベート交流大会 試合結果

2014年12月14日(日)に開催されました2014年度近畿地区冬季中学・高校ディベート交流大会の試合結果を公開いたします。

第1試合

中学校の部

肯定側否定側
学校名聖マリア女学院中学校
明星中学校
得票30
コミュニケーション点4342
肯定側否定側
学校名灘中学校
岡山白陵中学校
得票12
コミュニケーション点4849
肯定側否定側
学校名京都教育大学附属桃山中学校
洛南高等学校附属中学校
得票03
コミュニケーション点4549
肯定側否定側
学校名奈良学園登美ヶ丘中学校
関西創価中学校
得票12
コミュニケーション点4451

高等学校の部

肯定側否定側
学校名明星高等学校
奈良学園登美ヶ丘高等学校
得票21
コミュニケーション点4652
肯定側否定側
学校名京都女子高等学校
灘高等学校
得票21
コミュニケーション点3842
肯定側否定側
学校名東山高等学校
滋賀県立膳所高等学校
得票21
コミュニケーション点4340
肯定側否定側
学校名岡山県立岡山操山高等学校
関西大学高等部
得票30
コミュニケーション点4940
肯定側否定側
学校名神戸女学院高等学部
広島学院高等学校
得票21
コミュニケーション点4246
肯定側否定側
学校名聖マリア女学院高等学校
洛南高等学校
得票03
コミュニケーション点4548

第2試合

中学校の部

肯定側否定側
学校名明星中学校
灘中学校
得票12
コミュニケーション点4251
肯定側否定側
学校名岡山白陵中学校
京都教育大学附属桃山中学校
得票12
コミュニケーション点4442
肯定側否定側
学校名洛南高等学校附属中学校
奈良学園登美ヶ丘中学校
得票30
コミュニケーション点4144
肯定側否定側
学校名関西創価中学校
聖マリア女学院中学校
得票21
コミュニケーション点5347

高等学校の部

肯定側否定側
学校名日生学園第三高等学校
徳島県立城東高等学校
得票03
コミュニケーション点3843
肯定側否定側
学校名京都橘高等学校
岡山白陵高等学校
得票03
コミュニケーション点3750
肯定側否定側
学校名福井県立金津高等学校
関西創価高等学校
得票03
コミュニケーション点4153
肯定側否定側
学校名滋賀県立高島高等学校
明星高等学校
得票03
コミュニケーション点4241
肯定側否定側
学校名奈良学園登美ヶ丘高等学校
京都女子高等学校
得票21
コミュニケーション点4941
肯定側否定側
学校名灘高等学校
東山高等学校
得票30
コミュニケーション点5147
肯定側否定側
学校名滋賀県立膳所高等学校
岡山県立岡山操山高等学校
得票12
コミュニケーション点4452

第3試合

中学校の部

肯定側否定側
学校名聖マリア女学院中学校
京都教育大学附属桃山中学校
得票30
コミュニケーション点4539
肯定側否定側
学校名明星中学校
洛南高等学校附属中学校
得票03
コミュニケーション点4248
肯定側否定側
学校名灘中学校
奈良学園登美ヶ丘中学校
得票03
コミュニケーション点4852
肯定側否定側
学校名岡山白陵中学校
関西創価中学校
得票21
コミュニケーション点4951

高等学校の部

肯定側否定側
学校名関西大学高等部
神戸女学院高等学部
得票03
コミュニケーション点4350
肯定側否定側
学校名広島学院高等学校
聖マリア女学院高等学校
得票12
コミュニケーション点4348
肯定側否定側
学校名洛南高等学校
日生学園第三高等学校
得票30
コミュニケーション点4040
肯定側否定側
学校名徳島県立城東高等学校
京都橘高等学校
得票03
コミュニケーション点4351
肯定側否定側
学校名岡山白陵高等学校
福井県立金津高等学校
得票21
コミュニケーション点4941
肯定側否定側
学校名関西創価高等学校
滋賀県立高島高等学校
得票30
コミュニケーション点4743

第4試合

中学校の部

肯定側否定側
学校名洛南高等学校附属中学校
聖マリア女学院中学校
得票21
コミュニケーション点5052
肯定側否定側
学校名京都教育大学附属桃山中学校
明星中学校
得票12
コミュニケーション点3938
肯定側否定側
学校名関西創価中学校
灘中学校
得票30
コミュニケーション点5345
肯定側否定側
学校名奈良学園登美ヶ丘中学校
岡山白陵中学校
得票21
コミュニケーション点4947

高等学校の部

肯定側否定側
学校名関西創価高等学校
徳島県立城東高等学校
得票30
コミュニケーション点5742
肯定側否定側
学校名京都橘高等学校
洛南高等学校
得票03
コミュニケーション点4153
肯定側否定側
学校名奈良学園登美ヶ丘高等学校
岡山県立岡山操山高等学校
得票30
コミュニケーション点5049
肯定側否定側
学校名岡山白陵高等学校
灘高等学校
得票30
コミュニケーション点4948
肯定側否定側
学校名神戸女学院高等学部
明星高等学校
得票30
コミュニケーション点4843

第5試合

中学校の部

肯定側否定側
学校名関西創価中学校
洛南高等学校附属中学校
得票30
コミュニケーション点5148
肯定側否定側
学校名聖マリア女学院中学校
奈良学園登美ヶ丘中学校
得票12
コミュニケーション点4245
肯定側否定側
学校名灘中学校
岡山白陵中学校
得票21
コミュニケーション点4850

高等学校の部

肯定側否定側
学校名関西創価高等学校
洛南高等学校
得票30
コミュニケーション点5952
肯定側否定側
学校名岡山白陵高等学校
神戸女学院高等学部
得票21
コミュニケーション点5347
肯定側否定側
学校名岡山県立岡山操山高等学校
奈良学園登美ヶ丘高等学校
得票12
コミュニケーション点5347
肯定側否定側
学校名明星高等学校
灘高等学校
得票12
コミュニケーション点4952
肯定側否定側
学校名京都橘高等学校
徳島県立城東高等学校
得票03
コミュニケーション点4743

順位

・中学校の部

 1. 関西創価中学校
 2. 洛南高等学校附属中学校
 3. 奈良学園登美ヶ丘中学校
 4. 聖マリア女学院中学校
 5. 灘中学校
 6. 岡山白陵中学校
 7. 京都教育大学附属桃山中学校
 8. 明星中学校

・高等学校の部

 1. 関西創価高等学校
 2. 洛南高等学校
 3. 岡山白陵高等学校
 4. 神戸女学院高等学部
 5. 奈良学園登美ヶ丘高等学校
 6. 岡山県立岡山操山高等学校
 7. 灘高等学校
 8. 明星高等学校
 9. 徳島県立城東高等学校
 10. 京都橘高等学校
 11. 京都女子高等学校
 12. 聖マリア女学院高等学校
 13. 東山高等学校
 14. 広島学院高等学校
 15. 滋賀県立膳所高等学校
 16. 福井県立金津高等学校
 17. 滋賀県立高島高等学校
 18. 関西大学高等部
 19. 日生学園第三高等学校

第19回ディベート甲子園近畿・北陸地区予選2日目の試合結果

2014年7月13日(日)に開催されました第19回ディベート甲子園近畿・北陸地区予選2日目の試合結果を公開いたします。

第1試合

中学校の部

肯定側否定側
学校名関西創価中学校
京都教育大学附属桃山中学校
得票03
コミュニケーション点4542
肯定側否定側
学校名奈良学園登美ヶ丘中学校
洛南高等学校附属中学校
得票30
コミュニケーション点5445
肯定側否定側
学校名明星中学校
灘中学校
得票03
コミュニケーション点4347

高等学校の部

肯定側否定側
学校名滋賀県立膳所高等学校
灘高等学校
得票03
コミュニケーション点4446
肯定側否定側
学校名富山第一高等学校
関西創価高等学校
得票03
コミュニケーション点4353

第2試合

中学校の部

肯定側否定側
学校名京都教育大学附属桃山中学校
奈良学園登美ヶ丘中学校
得票03
コミュニケーション点4644
肯定側否定側
学校名洛南高等学校附属中学校
明星中学校
得票21
コミュニケーション点4743
肯定側否定側
学校名灘中学校
神戸女学院中学部
得票21
コミュニケーション点5044

高等学校の部

肯定側否定側
学校名関西創価高等学校
洛南高等学校
得票12
コミュニケーション点4244
肯定側否定側
学校名滋賀県立膳所高等学校
富山第一高等学校
得票12
コミュニケーション点5248

第3試合

中学校の部

肯定側否定側
学校名奈良学園登美ヶ丘中学校
関西創価中学校
得票21
コミュニケーション点5154
肯定側否定側
学校名神戸女学院中学部
洛南高等学校附属中学校
得票30
コミュニケーション点4640
肯定側否定側
学校名明星中学校
京都教育大学附属桃山中学校
得票12
コミュニケーション点4746

高等学校の部

肯定側否定側
学校名洛南高等学校
滋賀県立膳所高等学校
得票30
コミュニケーション点4944
肯定側否定側
学校名灘高等学校
富山第一高等学校
得票30
コミュニケーション点5153

第4試合

中学校の部

肯定側否定側
学校名関西創価中学校
明星中学校
得票30
コミュニケーション点4143
肯定側否定側
学校名京都教育大学附属桃山中学校
神戸女学院中学部
得票12
コミュニケーション点4445
肯定側否定側
学校名灘中学校
奈良学園登美ヶ丘中学校
得票21
コミュニケーション点4750

高等学校の部

肯定側否定側
学校名灘高等学校
関西創価高等学校
得票30
コミュニケーション点5354
肯定側否定側
学校名富山第一高等学校
洛南高等学校
得票12
コミュニケーション点5050

第5試合

中学校の部

肯定側否定側
学校名洛南高等学校附属中学校
灘中学校
得票03
コミュニケーション点4244
肯定側否定側
学校名神戸女学院中学部
関西創価中学校
得票30
コミュニケーション点4750

高等学校の部

肯定側否定側
学校名関西創価高等学校
滋賀県立膳所高等学校
得票21
コミュニケーション点4749
肯定側否定側
学校名洛南高等学校
灘高等学校
得票12
コミュニケーション点4749

順位

・中学校の部

 1. 灘中学校
 2. 奈良学園登美ヶ丘中学校
 3. 神戸女学院中学部
 4. 京都教育大学附属桃山中学校
 5. 関西創価中学校
 6. 洛南高等学校附属中学校
 7. 明星中学校

・高等学校の部

 1. 灘高等学校
 2. 洛南高等学校
 3. 関西創価高等学校
 4. 富山第一高等学校
 5. 滋賀県立膳所高等学校

近畿・北陸地区代表校

試合結果に基づき、近畿・北陸地区代表校及び地区予選順位は以下のようになりました。

・中学校の部

 1. 灘中学校
 2. 奈良学園登美ヶ丘中学校
 3. 神戸女学院中学部

・高等学校の部

 1. 灘高等学校
 2. 洛南高等学校
 3. 関西創価高等学校
 4. 富山第一高等学校
 5. 滋賀県立膳所高等学校
 6. 富山県立富山中部高等学校

第19回ディベート甲子園近畿・北陸地区予選1日目の試合結果

2014年6月15日(日)に開催されました第19回ディベート甲子園近畿・北陸地区予選1日目の試合結果を公開いたします。

第1試合

肯定側否定側
学校名富山第一高等学校
滋賀県立膳所高等学校
得票03
コミュニケーション点4648
肯定側否定側
学校名東山高等学校
関西大学高等部
得票30
コミュニケーション点5238
肯定側否定側
学校名関西創価高等学校
灘高等学校
得票30
コミュニケーション点5448
肯定側否定側
学校名富山県立富山中部高等学校
明星高等学校
得票21
コミュニケーション点4850
肯定側否定側
学校名兵庫県立西宮南高等学校
洛南高等学校
得票03
コミュニケーション点3449

第2試合

肯定側否定側
学校名京都女子高等学校
東山高等学校
得票30
コミュニケーション点4745
肯定側否定側
学校名灘高等学校
富山県立富山中部高等学校
得票21
コミュニケーション点4646
肯定側否定側
学校名関西大学高等部
兵庫県立西宮南高等学校
得票03
コミュニケーション点3130
肯定側否定側
学校名福井県立金津高等学校
日生学園第三高等学校
得票30
コミュニケーション点4746
肯定側否定側
学校名高岡第一高等学校
関西創価高等学校
得票03
コミュニケーション点4555
肯定側否定側
学校名滋賀県立膳所高等学校
洛南高等学校
得票30
コミュニケーション点4843

第3試合

肯定側否定側
学校名明星高等学校
京都女子高等学校
得票30
コミュニケーション点5042
肯定側否定側
学校名高岡第一高等学校
東山高等学校
得票30
コミュニケーション点4243
肯定側否定側
学校名富山第一高等学校
日生学園第三高等学校
得票30
コミュニケーション点5446
肯定側否定側
学校名灘高等学校
兵庫県立西宮南高等学校
得票30
コミュニケーション点4537
肯定側否定側
学校名洛南高等学校
福井県立金津高等学校
得票30
コミュニケーション点4743

第4試合

肯定側否定側
学校名富山県立富山中部高等学校
関西大学高等部
得票30
コミュニケーション点5037
肯定側否定側
学校名関西創価高等学校
明星高等学校
得票30
コミュニケーション点5240
肯定側否定側
学校名京都女子高等学校
富山第一高等学校
得票03
コミュニケーション点4452
肯定側否定側
学校名福井県立金津高等学校
滋賀県立膳所高等学校
得票12
コミュニケーション点4549
肯定側否定側
学校名日生学園第三高等学校
高岡第一高等学校
得票12
コミュニケーション点4040

順位

 1. 関西創価高等学校
 2. 滋賀県立膳所高等学校
 3. 富山第一高等学校
 4. 富山県立富山中部高等学校
 5. 洛南高等学校
 6. 灘高等学校
 7. 高岡第一高等学校
 8. 明星高等学校
 9. 福井県立金津高等学校
 10. 東山高等学校
 11. 京都女子高等学校
 12. 兵庫県立西宮南高等学校
 13. 日生学園第三高等学校
 14. 関西大学高等部

近畿・北陸地区代表校

試合結果に基づき、近畿・北陸地区代表校は下記の6校に決定致しました。

 • 関西創価高等学校
 • 滋賀県立膳所高等学校
 • 富山第一高等学校
 • 富山県立富山中部高等学校
 • 洛南高等学校
 • 灘高等学校

2014年度近畿地区公式練習会の試合結果

2014年6月1日(日)に開催されました近畿地区公式練習会の試合結果を公開いたします。

※本練習会は二審制を採用しており、主審・副審で票が割れた場合は引き分けとさせていただきました。

第1試合

中学校の部

肯定側否定側
学校名関西創価中学校A
京都教育大学附属桃山中学校
得票20
コミュニケーション点3426
肯定側否定側
学校名関西創価中学校B
灘中学校
得票02
コミュニケーション点2932
肯定側否定側
学校名奈良学園登美ヶ丘中学校
西宮女子
得票20
コミュニケーション点3929

高等学校の部

肯定側否定側
学校名広島学院高等学校京都女子高等学校
得票20
コミュニケーション点3330

※引き分けです。

肯定側否定側
学校名滋賀県立膳所高等学校
関西創価高等学校A
得票11
コミュニケーション点3036
肯定側否定側
学校名明星高等学校
灘高等学校
得票20
コミュニケーション点3026

第2試合

中学校の部

※引き分けです。

肯定側否定側
学校名灘中学校
奈良学園登美ヶ丘中学校
得票11
コミュニケーション点2932
肯定側否定側
学校名西宮女子徳島文理中学校B
得票20
コミュニケーション点3220
肯定側否定側
学校名徳島文理中学校A
関西創価中学校A
得票02
コミュニケーション点2933

高等学校の部

肯定側否定側
学校名洛南高等学校
広島学院高等学校
得票20
コミュニケーション点3428
肯定側否定側
学校名関西創価高等学校A
徳島文理高等学校
得票02
コミュニケーション点3128
肯定側否定側
学校名灘高等学校
関西創価高等学校B
得票02
コミュニケーション点2835

※引き分けです。

肯定側否定側
学校名徳島県立城東高等学校
明星高等学校
得票11
コミュニケーション点2636

第3試合

中学校の部

肯定側否定側
学校名奈良学園登美ヶ丘中学校
京都教育大学附属桃山中学校
得票20
コミュニケーション点3626
肯定側否定側
学校名徳島文理中学校A
灘中学校
得票02
コミュニケーション点2835
肯定側否定側
学校名徳島文理中学校B
関西創価中学校B
得票02
コミュニケーション点2234

高等学校の部

肯定側否定側
学校名徳島文理高等学校
京都女子高等学校
得票02
コミュニケーション点2930
肯定側否定側
学校名関西創価高等学校B
広島学院高等学校
得票20
コミュニケーション点3220

※引き分けです。

肯定側否定側
学校名滋賀県立膳所高等学校
洛南高等学校
得票11
コミュニケーション点2528
肯定側否定側
学校名関西創価高等学校A
徳島県立城東高等学校
得票20
コミュニケーション点3227

第4試合

中学校の部

肯定側否定側
学校名関西創価中学校B
徳島文理中学校A
得票20
コミュニケーション点2924
肯定側否定側
学校名京都教育大学附属桃山中学校
徳島文理中学校
得票20
コミュニケーション点3227

※引き分けです。

肯定側否定側
学校名関西創価中学校A
西宮女子
得票11
コミュニケーション点3330

高等学校の部

肯定側否定側
学校名明星高等学校
洛南高等学校
得票20
コミュニケーション点3434
肯定側否定側
学校名徳島文理高等学校
灘高等学校
得票02
コミュニケーション点2629
肯定側否定側
学校名京都女子高等学校
滋賀県立膳所高等学校
得票02
コミュニケーション点2731
肯定側否定側
学校名関西創価高等学校B
徳島県立城東高等学校
得票20
コミュニケーション点3229

2014年近畿地区春季中学・高校ディベート交流大会の試合結果

2014年3月23日(日)に開催されました春季交流大会の試合結果を公開いたします。

第1試合

中学校の部

肯定側否定側
学校名奈良学園登美ヶ丘中学校
明星中学校
得票21
コミュニケーション点5445
肯定側否定側
学校名神戸女学院中学部
関西創価中学校
得票03
コミュニケーション点4345

高等学校の部

肯定側否定側
学校名滋賀県立膳所高等学校
京都女子高等学校
得票21
コミュニケーション点4443
肯定側否定側
学校名灘高等学校
関西創価高等学校
得票21
コミュニケーション点5256
肯定側否定側
学校名東山高等学校
徳島県立城東高等学校
得票12
コミュニケーション点4241
肯定側否定側
学校名洛南高等学校
徳島文理高等学校
得票30
コミュニケーション点5039
肯定側否定側
学校名明星高等学校
奈良学園登美ヶ丘高等学校
得票03
コミュニケーション点4352

第2試合

中学校の部

肯定側否定側
学校名明星中学校
灘中学校
得票03
コミュニケーション点4348
肯定側否定側
学校名徳島文理中学校
神戸女学院中学部
得票12
コミュニケーション点4648

高等学校の部

肯定側否定側
学校名関西創価高等学校
東山高等学校
得票30
コミュニケーション点5242
肯定側否定側
学校名京都女子高等学校
得票03
コミュニケーション点4251
肯定側否定側
学校名徳島県立城東高等学校
洛南高等学校
得票12
コミュニケーション点4846
肯定側否定側
学校名奈良学園登美ヶ丘高等学校
滋賀県立膳所高等学校
得票30
コミュニケーション点5246
肯定側否定側
学校名徳島文理高等学校
明星高等学校
得票03
コミュニケーション点4249

第3試合

中学校の部

肯定側否定側
学校名灘中学校
奈良学園登美ヶ丘中学校
得票03
コミュニケーション点4452
肯定側否定側
学校名関西創価中学校
徳島文理中学校
得票21
コミュニケーション点4439

高等学校の部

肯定側否定側
学校名京都女子高等学校
関西創価高等学校
得票03
コミュニケーション点4655
肯定側否定側
学校名徳島県立城東高等学校
奈良学園登美ヶ丘高等学校
得票21
コミュニケーション点4355
肯定側否定側
学校名徳島文理高等学校
灘高等学校
得票03
コミュニケーション点4249
肯定側否定側
学校名東山高等学校
洛南高等学校
得票12
コミュニケーション点4140
肯定側否定側
学校名明星高等学校
滋賀県立膳所高等学校
得票12
コミュニケーション点5051

第4試合

中学校の部

決勝戦

肯定側否定側
学校名奈良学園登美ヶ丘中学校
関西創価中学校
得票21
コミュニケーション点5344

3位決定戦

肯定側否定側
学校名神戸女学院中学部
灘中学校
得票12
コミュニケーション点4347

高等学校の部

肯定側否定側
学校名滋賀県立膳所高等学校
灘高等学校
得票12
コミュニケーション点5051
肯定側否定側
学校名洛南高等学校
徳島県立城東高等学校
得票21
コミュニケーション点4946
肯定側否定側
学校名関西創価高等学校
奈良学園登美ヶ丘高等学校
得票12
コミュニケーション点4551

順位

・中学校の部

グループA(予選順位)

 1. 奈良学園登美ヶ丘中学校
 2. 灘中学校
 3. 明星中学校

グループB(予選順位)

 1. 関西創価中学校
 2. 神戸女学院中学校
 3. 徳島文理中学校

優勝
奈良学園登美ヶ丘中学校

準優勝
関西創価中学校

第3位
灘中学校

・高等学校の部

 1. 灘高等学校
 2. 洛南高等学校
 3. 奈良学園登美ヶ丘高等学校
 4. 関西創価高等学校
 5. 徳島県立城東高等学校
 6. 滋賀県立膳所高等学校
 7. 明星高等学校
 8. 東山高等学校
 9. 京都女子高等学校
 10. 徳島文理高等学校

2013年度近畿支部冬季中学・高校ディベート交流大会の試合結果

2013年12月22日(日)に開催されました冬季交流大会の試合結果を公開いたします。
(第1~3試合目までは2人ジャッジ制、第4試合は5人ジャッジ制)

第1試合

中学校の部

肯定側否定側
学校名東海中学校
奈良学園登美ヶ丘中学校
得票30
コミュニケーション点3134
肯定側否定側
学校名洛南高等学校附属中学校
岡山白陵中学校
得票12
コミュニケーション点3234
肯定側否定側
学校名明星中学校
京都教育大学附属桃山中学校
得票21
コミュニケーション点2828
肯定側否定側
学校名神戸女学院中学部
聖マリア女学院中学校
得票03
コミュニケーション点2933

高等学校の部

肯定側否定側
学校名京都女子高等学校
岡山白陵高等学校
得票03
コミュニケーション点2536
肯定側否定側
学校名聖マリア女学院高等学校
兵庫県立西宮南高等学校
得票30
コミュニケーション点3129
肯定側否定側
学校名明星高等学校
東海高等学校
得票12
コミュニケーション点3029
肯定側否定側
学校名岡山県立岡山操山高等学校
滋賀県立膳所高等学校
得票30
コミュニケーション点3032
肯定側否定側
学校名関西創価高等学校
金城学院高等学校
得票12
コミュニケーション点3230

第2試合

中学校の部

肯定側否定側
学校名灘中学校
金城学院中学校
得票12
コミュニケーション点3134
肯定側否定側
学校名岡山白陵中学校
関西創価中学校
得票03
コミュニケーション点3231
肯定側否定側
学校名仁川学院中学校
東海中学校
得票03
コミュニケーション点2937
肯定側否定側
学校名奈良学園登美ヶ丘中学校
徳島文理中学校
得票21
コミュニケーション点3330

高等学校の部

肯定側否定側
学校名洛南高等学校
徳島県立城東高等学校
得票21
コミュニケーション点3229
肯定側否定側
学校名東海高等学校
京都女子高等学校
得票03
コミュニケーション点3325
肯定側否定側
学校名金城学院高等学校
岡山県立岡山操山高等学校
得票21
コミュニケーション点3228
肯定側否定側
学校名滋賀県立膳所高等学校
灘高等学校
得票03
コミュニケーション点3236
肯定側否定側
学校名神戸女学院高等学部
高岡第一高等学校
得票12
コミュニケーション点3231
肯定側否定側
学校名兵庫県立西宮南高等学校
徳島文理高等学校
得票03
コミュニケーション点2625

第3試合

中学校の部

肯定側否定側
学校名徳島文理中学校
洛南高等学校附属中学校
得票03
コミュニケーション点3033
肯定側否定側
学校名関西創価中学校
神戸女学院中学部
得票21
コミュニケーション点3428
肯定側否定側
学校名聖マリア女学院中学校
灘中学校
得票03
コミュニケーション点3134
肯定側否定側
学校名金城学院中学校
明星中学校
得票30
コミュニケーション点3529
肯定側否定側
学校名京都教育大学附属桃山中学校
仁川学院中学校
得票30
コミュニケーション点3229

高等学校の部

肯定側否定側
学校名灘高等学校
神戸女学院高等学部
得票30
コミュニケーション点3728
肯定側否定側
学校名高岡第一高等学校
聖マリア女学院高等学校
得票12
コミュニケーション点3229
肯定側否定側
学校名岡山白陵高等学校
洛南高等学校
得票03
コミュニケーション点3729
肯定側否定側
学校名徳島文理高等学校
明星高等学校
得票03
コミュニケーション点3036
肯定側否定側
学校名徳島県立城東高等学校
関西創価高等学校
得票03
コミュニケーション点2736

第4試合

中学校の部

肯定側否定側
学校名京都教育大学附属桃山中学校
東海中学校
得票03
コミュニケーション点4255
肯定側否定側
学校名金城学院中学校
灘中学校
得票30
コミュニケーション点5046
肯定側否定側
学校名洛南高等学校附属中学校
関西創価中学校
得票12
コミュニケーション点5046

高等学校の部

肯定側否定側
学校名明星高等学校
灘高等学校
得票12
コミュニケーション点5255
肯定側否定側
学校名関西創価高等学校
洛南高等学校
得票30
コミュニケーション点5445
肯定側否定側
学校名聖マリア女学院高等学校
金城学院高等学校
得票12
コミュニケーション点4747

順位

・中学校の部

 1. 東海中学校
 2. 金城学院中学校
 3. 関西創価中学校
 4. 洛南高等学校附属中学校
 5. 灘中学校
 6. 京都教育大学附属桃山中学校
 7. 聖マリア女学院中学校
 8. 奈良学園登美ヶ丘中学校
 9. 岡山白陵中学校
 10. 明星中学校
 11. 徳島文理中学校
 12. 神戸女学院中学部
 13. 仁川学院中学校

・高等学校の部

 1. 灘高等学校
 2. 金城学院高等学校
 3. 関西創価高等学校
 4. 聖マリア女学院高等学校
 5. 洛南高等学校
 6. 明星高等学校
 7. 岡山県立岡山操山高等学校
 8. 岡山白陵高等学校
 9. 高岡第一高等学校
 10. 徳島文理高等学校
 11. 京都女子高等学校
 12. 東海高等学校
 13. 神戸女学院高等学部
 14. 徳島県立城東高等学校
 15. 滋賀県立膳所高等学校
 16. 兵庫県立西宮南高等学校

第18回ディベート甲子園近畿・北陸地区予選第2日目の試合結果

2013年7月15日(月)に開催されました第18回ディベート甲子園近畿・北陸地区予選2日目の試合結果を公開いたします。
(中学の部は5人ジャッジ制、高校の部は3人ジャッジ制、富山県立富山中部高等学校は参加中止)

第1試合

中学の部

肯定側否定側
学校名京都教育大学附属桃山中学校
灘中学校
得票23
コミュニケーション点7470
肯定側否定側
学校名奈良学園登美ヶ丘中学校
関西創価中学校
得票41
コミュニケーション点8574

高校の部

肯定側否定側
学校名奈良学園登美ヶ丘高等学校
滋賀県立膳所高等学校
得票12
コミュニケーション点4947

第2試合

中学の部

肯定側否定側
学校名灘中学校
大阪桐蔭中学校
得票41
コミュニケーション点7954
肯定側否定側
学校名関西創価中学校
京都教育大学附属桃山中学校
得票41
コミュニケーション点7979

高校の部

肯定側否定側
学校名灘高等学校
神戸女学院高等学部
得票30
コミュニケーション点5042
肯定側否定側
学校名滋賀県立膳所高等学校
洛南高等学校
得票03
コミュニケーション点5052

第3試合

中学の部

肯定側否定側
学校名大阪桐蔭中学校
奈良学園登美ヶ丘中学校
得票05
コミュニケーション点6389

高校の部

肯定側否定側
学校名神戸女学院高等学部
奈良学園登美ヶ丘高等学校
得票30
コミュニケーション点5050
肯定側否定側
学校名洛南高等学校
灘高等学校
得票30
コミュニケーション点5354

第4試合

中学の部

肯定側否定側
学校名京都教育大学附属桃山中学校
奈良学園登美ヶ丘中学校
得票14
コミュニケーション点7489
肯定側否定側
学校名灘中学校
関西創価中学校
得票32
コミュニケーション点7778

高校の部

肯定側否定側
学校名洛南高等学校
滋賀県立膳所高等学校
得票12
コミュニケーション点5248
肯定側否定側
学校名神戸女学院高等学部
灘高等学校
得票03
コミュニケーション点4650

順位

・中学の部

 1. 奈良学園登美ヶ丘中学校
 2. 灘中学校
 3. 関西創価中学校
 4. 京都教育大学附属桃山中学校
 5. 大阪桐蔭中学校

・高校の部

 1. 洛南高等学校
 2. 灘高等学校
 3. 滋賀県立膳所高等学校
 4. 神戸女学院高等学部
 5. 奈良学園登美ヶ丘高等学校

近畿・北陸地区代表校

上記の結果にもとづきまして、近畿・北陸地区の代表校は下記の学校に決定致しました。

・中学の部

 1. 奈良学園登美ヶ丘中学校
 2. 灘中学校
 3. 関西創価中学校

・高校の部

 1. 洛南高等学校
 2. 灘高等学校
 3. 滋賀県立膳所高等学校
 4. 神戸女学院高等学部
 5. 奈良学園登美ヶ丘高等学校
 6. 富山県立富山中部高等学校

第18回ディベート甲子園近畿・北陸地区予選1日目の試合結果

2013年6月23日(日)に開催されました第18回ディベート甲子園近畿・北陸地区予選1日目の試合結果を公開致します。

第1試合

肯定側否定側
学校名高岡第一高等学校
関西創価高等学校
得票03
コミュニケーション点4446
肯定側否定側
学校名富山県立富山中部高等学校
滋賀県立膳所高等学校
得票03
コミュニケーション点4244
肯定側否定側
学校名兵庫県立西宮南高等学校
洛南高等学校
得票03
コミュニケーション点3651
肯定側否定側
学校名奈良学園登美ヶ丘高等学校
京都女子高等学校
得票30
コミュニケーション点5644
肯定側否定側
学校名神戸女学院高等学部
福井県立若狭高等学校
得票21
コミュニケーション点5240
肯定側否定側
学校名灘高等学校
東山高等学校
得票30
コミュニケーション点5343
肯定側否定側
学校名福井県立金津高等学校
明星高等学校
得票21
コミュニケーション点4346

第2試合

肯定側否定側
学校名関西創価高等学校
兵庫県立西宮南高等学校
得票30
コミュニケーション点4635
肯定側否定側
学校名滋賀県立膳所高等学校
奈良学園登美ヶ丘高等学校
得票03
コミュニケーション点5051
肯定側否定側
学校名洛南高等学校
神戸女学院高等学部
得票30
コミュニケーション点5446
肯定側否定側
学校名京都女子高等学校
灘高等学校
得票12
コミュニケーション点4553
肯定側否定側
学校名福井県立若狭高等学校
福井県立金津高等学校
得票21
コミュニケーション点4547
肯定側否定側
学校名東山高等学校
富山県立富山中部高等学校
得票03
コミュニケーション点4546
肯定側否定側
学校名明星高等学校
高岡第一高等学校
得票30
コミュニケーション点5142

第3試合

肯定側否定側
学校名高岡第一高等学校
洛南高等学校
得票03
コミュニケーション点4153
肯定側否定側
学校名富山県立富山中部高等学校
関西創価高等学校
得票30
コミュニケーション点4946
肯定側否定側
学校名兵庫県立西宮南高等学校
滋賀県立膳所高等学校
得票03
コミュニケーション点3750
肯定側否定側
学校名奈良学園登美ヶ丘高等学校
明星高等学校
得票21
コミュニケーション点5345
肯定側否定側
学校名神戸女学院高等学部
京都女子高等学校
得票30
コミュニケーション点4638
肯定側否定側
学校名灘高等学校
福井県立若狭高等学校
得票30
コミュニケーション点5340
肯定側否定側
学校名福井県立金津高等学校
東山高等学校
得票12
コミュニケーション点4650

第4試合

肯定側否定側
学校名関西創価高等学校
神戸女学院高等学部
得票12
コミュニケーション点4347
肯定側否定側
学校名滋賀県立膳所高等学校
灘高等学校
得票21
コミュニケーション点5453
肯定側否定側
学校名洛南高等学校
福井県立金津高等学校
得票30
コミュニケーション点5343
肯定側否定側
学校名京都女子高等学校
富山県立富山中部高等学校
得票03
コミュニケーション点4345
肯定側否定側
学校名福井県立若狭高等学校
高岡第一高等学校
得票21
コミュニケーション点4141
肯定側否定側
学校名東山高等学校
奈良学園登美ヶ丘高等学校
得票03
コミュニケーション点5058
肯定側否定側
学校名明星高等学校
兵庫県立西宮南高等学校
得票30
コミュニケーション点4837

順位

 1. 洛南高等学校
 2. 奈良学園登美ヶ丘高等学校
 3. 灘高等学校
 4. 富山県立富山中部高等学校
 5. 滋賀県立膳所高等学校
 6. 神戸女学院高等学部
 7. 明星高等学校
 8. 関西創価高等学校
 9. 福井県立若狭高等学校
 10. 福井県立金津高等学校
 11. 東山高等学校
 12. 京都女子高等学校
 13. 高岡第一高等学校
 14. 兵庫県立西宮南高等学校

近畿・北陸地区代表校

試合結果に基づき、近畿・北陸地区代表校は下記の6校に決定致しました。

 • 洛南高等学校
 • 奈良学園登美ヶ丘高等学校
 • 灘高等学校
 • 富山県立富山中部高等学校
 • 滋賀県立膳所高等学校
 • 神戸女学院高等学部

2013年近畿地区春季中学・高校ディベート交流大会の試合結果

2013年3月24日(日)に開催されました2013年近畿地区春季中学・高校ディベート交流大会の試合結果を公開致します。

試合結果

第1試合

中学の部

肯定側否定側
学校名灘中学校
奈良学園登美ヶ丘中学校
得票30
コミュニケーション点4846
肯定側否定側
学校名京都橘中学校
関西創価中学校
得票03
コミュニケーション点3647

高校の部

肯定側否定側
学校名滋賀県立膳所高等学校
灘高等学校
得票03
コミュニケーション点4548
肯定側否定側
学校名高岡第一高等学校
洛南高等学校
得票03
コミュニケーション点4352
肯定側否定側
学校名兵庫県立西宮南高校
京都橘高等学校
得票03
コミュニケーション点4048
肯定側否定側
学校名東山高等学校
明星高等学校
得票21
コミュニケーション点4745
肯定側否定側
学校名京都女子高等学校
広島学院高校
得票21
コミュニケーション点4940
肯定側否定側
学校名関西創価高等学校
奈良学園登美ヶ丘高等学校
得票12
コミュニケーション点5053

第2試合

中学の部

肯定側否定側
学校名奈良学園登美ヶ丘中学校
京都教育大学附属桃山中学校(Aチーム)
得票30
コミュニケーション点5147
肯定側否定側
学校名関西創価中学校
京都教育大学附属桃山中学校(Bチーム)
得票12
コミュニケーション点4347

高校の部

肯定側否定側
学校名滋賀県立膳所高等学校
高岡第一高等学校
得票30
コミュニケーション点4743
肯定側否定側
学校名洛南高等学校
兵庫県立西宮南高校
得票30
コミュニケーション点5139
肯定側否定側
学校名京都橘高等学校
灘高等学校
得票03
コミュニケーション点4152
肯定側否定側
学校名明星高等学校
京都女子高等学校
得票12
コミュニケーション点4447
肯定側否定側
学校名広島学院高校
関西創価高等学校
得票03
コミュニケーション点3949
肯定側否定側
学校名奈良学園登美ヶ丘高等学校
東山高等学校
得票30
コミュニケーション点5744

第3試合

中学の部

肯定側否定側
学校名京都教育大学附属桃山中学校(Aチーム)
灘中学校
得票03
コミュニケーション点4539
肯定側否定側
学校名京都教育大学附属桃山中学校(Bチーム)
京都橘中学校
得票30
コミュニケーション点5142

高校の部

肯定側否定側
学校名灘高等学校
高岡第一高等学校
得票30
コミュニケーション点4638
肯定側否定側
学校名洛南高等学校
京都橘高等学校
得票30
コミュニケーション点5142
肯定側否定側
学校名兵庫県立西宮南高校
滋賀県立膳所高等学校
得票03
コミュニケーション点3651
肯定側否定側
学校名東山高等学校
京都女子高等学校
得票12
コミュニケーション点4548
肯定側否定側
学校名広島学院高校
奈良学園登美ヶ丘高等学校
得票03
コミュニケーション点4458
肯定側否定側
学校名関西創価高等学校
明星高等学校
得票30
コミュニケーション点4842

第4試合

中学の部

肯定側否定側
学校名京都教育大学附属桃山中学校(Bチーム)
灘中学校
得票21
コミュニケーション点5050
肯定側否定側
学校名奈良学園登美ヶ丘中学校
関西創価中学校
得票03
コミュニケーション点5349

高校の部

肯定側否定側
学校名滋賀県立膳所高等学校
関西創価高等学校
得票03
コミュニケーション点4948
肯定側否定側
学校名洛南高等学校
奈良学園登美ヶ丘高等学校
得票30
コミュニケーション点5253
肯定側否定側
学校名灘高等学校
京都女子高等学校
得票30
コミュニケーション点5246

表彰

中学の部

 • 1位. 京都教育大学附属桃山中学校(Bチーム)
 • 2位. 灘中学校
 • 3位. 関西創価中学校

高校の部

 • 1位. 洛南高等学校
 • 2位. 奈良学園登美ヶ丘高等学校
 • 3位. 灘高等学校

ベストディベーター賞

中学の部

 • 京都教育大学附属桃山中学校 鈴木 陽音 さん

高校の部

 • 奈良学園登美ヶ丘高等学校 神田 詩月 さん